Badanie dermatoskopowe- analiza skóry, diagnozowanie zmian skórnych, wczesne wykrywanie czerniaka.

 

Czym jest dermatoskopia?

Jest nieinwazyjną metodą diagnostyki dermatologicznej, służącą do oceny m. in. znamion barwnikowych oraz do wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego. Dermatoskopia pozwala odróżnić zmiany barwnikowe od niebarwnikowych, natomiast w przypadku zmian barwnikowych ich monitorowanie i ewentualne wczesne wykrycie transformacji nowotworowej. Uważa się, że dermatoskopia wykazuje 90-95% czułość wykrywania czerniaka skóry, podczas gdy w badaniu klinicznym wynosi ona 70-80% .