SKLEP ONLINE  >>>  KUP ZABIEG
INFOLINIA  790-57-57-57

ROZDZIAŁ I - ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) obowiązuje wszystkich klientów (Placówka) Centrum Medyczne LaserMed (Klienci), którzy biorą udział w sesji hiperbarycznej (Sesja).
 2. Sesja jest przeprowadzana w dwuosobowej komorze hiperbarycznej model DUO o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1,3 ATA. Do łagodnej komory dostarczane są: poprzez sprężarkę pompowane jest zwykłe powietrze, poprzez koncentrator tlenu dostarczany jest tlen o stężeniu wynoszącym zazwyczaj 90-95%.
 3. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
 4. W Centrum Medycznym LASERMED obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne Sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej Sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia Sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
 5. W związku z obowiązywaniem harmonogramu wizyt, Klienci są zobowiązani do przestrzegania godzin umówionych wizyt. W przypadku spóźnienia, Klient jest zobowiązany poinformować o tym personel placówki. Czas spóźnienia zostaje odjęty od czasu trwania sesji. Dopuszczalny czas spóźnienia to 15 minut, aby sesja w ogóle mogła się odbyć, ponieważ czas przebywania w komorze jest określony. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, sesję uznaje się za zrealizowaną, a poniesione koszty nie są zwracane.
 6. O nieobecności/konieczności odwołania sesji należy poinformować na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty. W przypadku, gdy Klient nie uprzedzi o swojej nieobecności, sesja uznaje się za zrealizowaną/ przepada. Klient w tej sytuacji nie może domagać się zwrotu kosztów.
 7. Sesja przerwana z powodu złego samopoczucia na skutek działania łagodnej komory hiperbarycznej zostaje uznany za niezrealizowaną, a Klientowi przysługuje prawo do przełożenia wizyty.
 8. Przed rozpoczęciem Sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w Sesji i korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Niepodpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań uniemożliwia odbycie sesji w komorze hiperbarycznej
 9. Jeżeli występują przeciwwskazania do sesji, Personel ma obowiązek odmówić jego wykonania. Jeśli są to przeciwwskazania, które po upływie określonego czasu ustąpią (infekcja, gorączka, stan po spożyciu alkoholu etc.) wówczas termin zostaje przesunięty, w pozostałych przypadkach Placówka zwraca koszty sesji.
 10. Przebywanie w Komorze Hiperbarycznej jest dozwolone pod nadzorem przeszkolonego pracownika placówki.
 11. Bezpośrednio przed sejsą nie stosować dezodorantów, perfum. Zalecane jest wykonanie demakijażu.
 12. Sesja hiperbaryczna poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie jej trwania.
 13. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania w komorze.

ROZDZIAŁ II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPROWADZANIA SESJI W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

 1. W trakcie korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
 2. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia (kompresja) do poziomu 1.3 ATA. Czas kompresji wynosi 6-8 minut, choć może zostać wydłużony w przypadku, gdy osoba przebywająca w komorze odczuwa zbyt duży dyskomfort, ale nie chce zrezygnować z Sesji. Odpowiednie postępowanie w takiej sytuacji należy do obowiązków operatora. Sesja kończy się etapem dekompresji, czyli obniżania ciśnienia. Standardowo etap ten trwa 2-4 minut, ale jego czas może zostać wydłużony na prośbę osoby przebywającej w chwili, gdy pojawi się dyskomfort podobny do występującego podczas kompresji (przejściowy ból uszu, zatok). Dyskomfort podczas kompresji i dekompresji jest sprawą indywidualną i każda z osób może odczuwać różną jego intensywność, dlatego konieczna jest opieka personelu.
 3. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej Sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
 4. Czas trwania jednej Sesji wynosi 60 minut i jest liczony jest od momentu osiągnięcia ciśnienia roboczego. Dodatkowo należy mieć na uwadze czas konieczny do przygotowania komory do rozpoczęcia i zakończenia Sesji. W trakcie trwania Sesji nie ma możliwości opuszczenia komory. Jeśli zajdzie konieczność opuszczenia komory, należy przerwać sesję, rozpocząć etap dekompresji, skracając czas trwania sesji.
 5. W przypadku gdy zajdzie konieczność przerwania Sesji ze względów bezpieczeństwa (złe samopoczucie, zbyt silne dolegliwości towarzyszące kompresji, nagłe zdarzenie etc.) Sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
 6. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel placówki. W trakcie trwania Sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez krótkofalówki.
 7. W przypadku przerwania Sesji i braku możliwości jej kontynuacji Personel ustali z Klientem nowy termin Sesji.
 8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Klient jest pod wpływem środków odurzających, personel placówki ma prawo odmówić wykonania sesji.
 9. Do łagodnej komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek oraz zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę. Dozwolone jest korzystanie z telefonów, tabletów, laptopów, czytników e-book, etc. Pod warunkiem korzystania z własnego źródła energii (bateria). Niedopuszczalne jest korzystnie z power-banków i zewnętrznych źródeł zasilania, gdzie podczas podłączania i odłączania może pojawić się iskra.
 10. W Komorze Hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektrycznych oraz spożywania alkoholu.
 11. W komorze dopuszczalne jest spożywanie napojów wyłącznie w butelkach z ustnikiem, w bidonach, aby nie zabrudzić wnętrza komory.
 12. Podczas sesji Klient powinien mieć na sobie przewiewny, bawełniany, wygodny strój. Zaleca się założenie czystych skarpetek. Do komory wchodzimy bez obuwia.

Wyrażenie zgody na wykonanie sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

PARTNERZY

        ratyzagiel.jpg    

 

Pozwól o siebie zadbać w Laser-Med

LASER-MED to nowoczesne i przyjazne miejsce, które powstało z myślą o tych którzy pragną poprawić swoją urodę dzięki najnowszym odkryciom nauki. Od samego początku przyświeca nam idea pomocy w utrzymaniu zdrowej i pięknej skóry przez długie lata. Komfort i dobre samopoczucie naszych Klientów są dla nas najważniejsze.

 

Centrum Medyczne LASERMED

ul. Jagiellońska 109/23

t: +48 52 388-70-58

m: +48 790 57 57 57

e: laseroterapia.bydgoszcz@gmail.com

Godziny otwarcia
pn.-pt. 8:00 - 18:00 | sobota 9:00 - 14:00